Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu , tot intrekking van het besluit van de minister van infrastructuur en milieu d.d. 15 december 2010, nr. Iv2010033582, Staatscourant 2010, tot beperking van de openbaarheid van inventarisnummers van het naar het nationaal archief over te brengen archief van het directoraat-generaal van de volkshuisvesting van het voormalig ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, (1947) 1982–1993 (1996)
De minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op het Besluit houdende opheffing van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling van een ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 oktober 2010, Nr. 10.002841, Staatscourant 2010.
Gezien het Overdrachtsprotocol voormalig VROM/WWI - BZK, ELI en IenM d.d. 26 januari 2011;
Besluit:
Artikel 1
Het besluit van 15 december 2010, nr. IV2010033582, tot beperking van de openbaarheid van inventarisnummers van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996) in te trekken.
Het zorgdragerschap van in het besluit van 15 december 2010 genoemde archief ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister
de hoofddirecteur Financiën Management en Control,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht