Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. HO&S/844922, tot het intrekken van een tweetal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000;
Besluit:
Artikel 1
De personen werkzaam bij:
Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord-Holland Noord;
Sociale Recherche Twente;
zijn met ingang van 1 december niet langer belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 bedoeld in artikel 9.1a van de Wet studiefinanciering 2000.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht