Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 9 juni 2004, nr. 2004022073, Rijksgebouwendienst, houdende bepalingen omtrent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluiten:
Artikel 1
De aanbesteding van werken vindt plaats overeenkomstig het in de bijlage dezes vervatte Aanbestedingsreglement Werken 2004.
1.
Het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991 en het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 worden ingetrokken.
2.
Aanbestedingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bekend zijn gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving of tot het voeren van overleg over het werk en de voorwaarden voor bedoeld tijdstip zijn verzonden, geschieden, voor zover van toepassing, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 of het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991 .
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 2004.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal met de toelichting in het supplement bij de Staatscourant worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Den Haag, 9 juni 2004
De
Minister
De
Minister
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht