Let op. Deze wet is vervallen op 17 mei 2013. U leest nu de tekst die gold op 16 mei 2013.

Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 14 oktober 2005, nr. 2005163156, Rijksgebouwendienst, houdende bepalingen omtrent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluiten:
Artikel 1
De aanbesteding van werken vindt plaats overeenkomstig het in de bijlage dezes vervatte Aanbestedingsreglement Werken 2005.
1.
Het Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004 wordt ingetrokken.
2.
Aanbestedingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bekend zijn gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving of tot het voeren van overleg over het werk en de voorwaarden voor bedoeld tijdstip zijn verzonden, geschieden overeenkomstig het Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2005.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal met de toelichting in het supplement bij de Staatscourant worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Den Haag, 14 oktober 2005
De
Minister
De
Minister
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht