Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 10 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
In de 8e en de 14e week van de internaatsperiode vinden waarderingsgesprekken plaats ter beoordeling van de praktische vaardigheden en het persoonlijk functioneren van de leerling.
2.
Aan het einde van de internaatsperiode vindt een schriftelijke toets plaats ter beoordeling van de theoretische kennis van en het inzicht in elk van de volgende vakken; -
anatomie en fysiologie;-
verloskunde;-
kraamzorg;-
kinderhygiëne;-
huishoudkunde, waaronder voeding;-
voorlichting en instructie van de moeder en de gezinsleden.
3.
De waarderingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschieden in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
- § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht