Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 21 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De directrice van het opleidingsinternaat geeft ten minste acht weken vóór het eindexamen de data van de eindgesprekken door aan de inspecteur met het verzoek om per eindgesprek één of meer gecommitteerden aan te wijzen en regelt het eindgesprek overeenkomstig de aanwijzingen van de inspecteur.
2.
Vier weken vóór het eindexamen wordt aan de inspecteur een opgave verstrekt:
a. van de docenten verbonden aan de opleiding, die zitting zullen nemen in de examencommissie, bedoeld in artikel 23;
b. van het examenrooster.
3.
Aan de leden van de examencommissie en de door de inspecteur aangewezen gecommitteerden worden 3 weken tevoren behalve het examenrooster ook de verslagen van de leerlingen toegezonden, die uitgangspunt zullen zijn voor het gesprek.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
- § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht