Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 24 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
De waardering van het eindexamen geschiedt in de bewoordingen goed, voldoende of onvoldoende.
Een leerling is geslaagd wanneer de waardering voldoende of goed is.
2.
Bij verschil van mening in de examencommissie beslist/beslissen de gecommitteerde(n).
3.
Het resultaat van het eindgesprek wordt achter de naam van elke leerling vermeld op de examenstaat, welke door examencommissie en gecommitteerde(n) wordt ondertekend.
Er wordt gebruik gemaakt van een examenstaat volgens een door de hoofdinspecteur verstrekt model. Deze examenstaat dient binnen een week na het eindgesprek in tweevoud aan de hoofdinspecteur te worden gezonden.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
- § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht