Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 31 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
Artikel 31
Ten aanzien van de leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het Besluit kernprogramma opleiding tot kraamverzorgster van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 28 december 1970. Stcrt. 1971, no. 7 van toepassing, met dien verstande dat na 1 september 1985 geen examens meer ingevolge genoemd besluit kunnen worden afgelegd en dat de provinciaal verpleegkundige en de directrice van het internaat gezamenlijk bepalen of tot die datum de opleiding ingevolge de code dan wel de nieuwe regeling wordt gegeven.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
+ § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
- § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht