Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 4 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Een leerling mag slechts éénmaal overgaan naar een ander internaat of een ander kraamcentrum.
2.
De internaatsperiode mag niet meer dan 10 cursusdagen worden onderbroken.
3.
De praktijkperiode mag niet meer dan 30 werkdagen worden onderbroken.
4.
De hoofdinspecteur kan van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid eenmaal ontheffing verlenen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
- § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht