Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Artikel 7 Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984

Uitgebreide informatie
1.
Tenminste 1 maand vóór de aanvang van iedere opleiding dient de directrice van het internaat bij de hoofdinspecteur in tweevoud de volgende gegevens in:
a. een nominatieve opgave der leerlingen, onder vermelding van hun geboortedatum en plaats en van de datum van de aanvang van de opleiding;
b. uittreksels uit het geboorteregister;
c. een overzicht van de genoten vooropleiding.
2.
Een week na afloop van de internaatsperiode zendt de directrice een opgave aan de hoofdinspecteur betreffende het aantal leerlingen dat wel en dat niet is toegelaten tot de praktijkperiode.
Inhoudsopgave
+ § I. Algemene bepaling
- § II. Opleiding
+ § III. De inhoud van de opleiding
+ § IV. Beoordeling tijdens en aan het einde van de internaatsperiode
+ § V. De praktijkperiode in het kraamcentrum en de inrichting
+ § VI. Toetsen en waarderingsgesprekken tijdens de praktijkperiode
+ § VII. Het eindexamen
+ § VIII. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht