Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Besluit kleurstoffen farmaceutische produkten

Uitgebreide informatie
Besluit kleurstoffen farmaceutische produkten
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, en b, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408)
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder ‘farmaceutisch produkt’: farmaceutische specialité of farmaceutisch preparaat.
1.
Farmaceutische produkten mogen geen andere kleurstoffen bevatten dan die, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.
2.
Een farmaceutisch produkt mag een in het eerste lid bedoelde kleurstof even wel niet bevatten, indien die kleurstof een ontleding van dat produkt zou kunnen maskeren.
3.
Degeen die een farmaceutisch produkt bereidt of invoert draagt zorg dat met betrekking tot dat produkt wordt voldaan aan hetgeen daaromtrent in het eerste en tweede lid is bepaald.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit kleurstoffen farmaceutische produkten’.
Artikel 4
Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.
Leidschendam, 2 december 1977
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht