Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Artikel 1 c Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
c. hulpaanbod: de te leveren prestaties van hulpverleningsdiensten, al dan niet door middel van bijstand uit omliggende gemeenten of regio's, ter bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan;
Inhoudsopgave
- § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht