Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Artikel 15 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 15
Het in het rampenplan opgenomen plan ter beperking van schadelijke gevolgen bevat een beschrijving van:
a. de organisatie met betrekking tot de opzet van een informatie- en adviescentrum;
b. de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot het herkennen en onderkennen van milieugezondheidsrisico's en het treffen van daarop gebaseerde maatregelen;
c. een asbestprotocol of verwijzing daarnaar.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
- § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht