Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2011.

Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer

Uitgebreide informatie
Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;
Besluit:
1.
De volgende categorieën van personen zijn bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen voor de scheepvaartwegen in het beheer van het Rijk, met uitzondering van de scheepvaartwegen genoemd in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer:
a. tot het geven van zowel verkeersinformatie als verkeersaanwijzingen op een verkeerscentrale of op een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem:
1º. de centrale verkeersdienstleider;
2º. de verkeersleider;
3º. de (hoofd/assistent)verkeersleider, uitgezonderd de assistent verkeersleider te Scheveningen;
b. tot het geven van verkeersinformatie op een verkeerscentrale of op een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem: de verkeersdienstmedewerker C en D;
c. tot het geven van zowel verkeersinformatie als verkeersaanwijzingen vanaf een andere locatie dan een verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem:
1º. de (adjunct/rayon)hoofden scheepvaartdienst;
2º. de (assistent)rivier-, kanaal-, en meermeester;
3º. de (adjunct)havenmeester;
4º. de (assistent)gezagvoerder;
5º. de (adjunct)hoofden dienstkring;
6º. de al dan niet mobiel (hoofd)sluismeester;
7º. het hoofd verkeersdienst;
8º. de al dan niet mobiel (assistent) verkeersleider;
9º. de brugwachter;
10º. de (nautisch)opzichter;
11º. het hoofd en de medewerker nautische zaken, die met goed gevolg de nautische opleiding Nautop II of Nautop III hebben gevolgd of een opleiding die daarmee is gelijkgesteld.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde personen geven verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen binnen het kader van een door of vanwege het bevoegde gezag vastgestelde taakomschrijving.
Artikel 3
Bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen, vanaf een andere locatie dan een verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeersbegeleidend systeem, zijn: de certificaatloodsen, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit certificaatloodsen, die in het bezit zijn van het door de minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven certificaat `VTS-supplement for Certified Northsea Pilots'.
Artikel 4
De bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, is beperkt tot het Nederlandse gedeelte van de territoriale zee, geldt niet in de aanloopgebieden, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van het Scheepvaartreglement territoriale zee en wordt alleen uitgeoefend wanneer daar door de directeur Kustwacht opdracht toe wordt gegeven, waarbij diens instructies worden opgevolgd.
Artikel 5
De beschikkingen van 14 oktober 1992, nr. S/J 31.822/91 (Stcrt. 243), en 13 augustus 1997, nr. DGG/J-97006051 (Stcrt. 158), houdende aanwijzing van categorieën van personen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen, worden ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer in werking treedt.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit landelijke aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht