Let op. Deze wet is vervallen op 6 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 5 februari 2009.

Besluit machtiging aan Postbus 51

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2005, nr. PTZ/Centraalpunt Zvw-2599409, houdende verlening van machtiging aan Postbus 51
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gezien de instemming van Postbus 51, de heer D. Timmermans;
Besluit:
Artikel 1
Aan de projectleider vraagafhandeling Zorgverzekeringswet van Postbus 51, de heer D. Timmermans, wordt machtiging verleend tot het afdoen van stukken die betrekking hebben op beantwoording van burgerbrieven over de nieuwe zorgverzekering.
Artikel 2
Bij afwezigheid of verhindering van de gemachtigde wordt voor de duur van de afwezigheid of verhindering diens bevoegdheid uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.
Artikel 3
De ondertekening van stukken namens de Minister luidt als volgt:
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
D. Timmermans
Projectleider vraagafhandeling Zorgverzekeringswet Postbus 51
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 juli 2005.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht