Besluit tot verlening machtiging voor uitvoering Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen
De Minister van Economische Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Aan het hoofd projecten van Architectuur Lokaal wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen . Deze machtiging omvat alleen het verrichten van handelingen tot en met het moment waarop de Adviescommissie subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen advies heeft gegeven aan de Minister van Economische Zaken omtrent aanvragen op grond van bovengenoemde subsidieregeling.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 september 2005.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 december 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht