Besluit van de Minister van Justitie van 30 juni 2006, nr. 5429968/06/6, houdende verlening van machtiging aan de directeur algemene zaken en de directeur vaktechniek en beleid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie tot uitvoering van de taak, bedoeld artikel 1, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenregister
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 10:12 jo 10:3, eerste lid, en 10:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur algemene zaken en de directeur vaktechniek en beleid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt machtiging verleend tot uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenregister.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2006.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 30 juni 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht