Let op. Deze wet is vervallen op 14 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 maart 2007.

Besluit machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden Wet voorkoming verontreiniging van schepen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden ten behoeve van de Wet voorkoming verontreiniging van schepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PbEG L 319) en op artikel 30, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
Besluit:
Artikel 1
De organisaties die gemachtigd worden werkzaamheden ten behoeve van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te verrichten zijn:
a. ABS Europe Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk;
b. Bureau Veritas te Parijs, Frankrijk;
c. Det Norske Veritas te Oslo, Noorwegen;
d. Germanischer Lloyd te Hamburg, Duitsland;
e. Lloyd’s Register of Shipping te Londen, Verenigd Koninkrijk;
f. Nippon Kaiji Kyokai te Tokio, Japan; en
g. Registro Italiano Navale te Genua, Italië.
Artikel 2
De werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, zijn:
a. het tussentijdse onderzoek van een olietankschip met een tonnage van 150 of meer, of een schip, geen olietankschip zijnde, met een tonnage van 400 of meer, dat de uitrusting van dat schip omvat met inbegrip van de daarbij behorende pompen en pompleidingen, de systemen voor het bewaken en regelen van het lozen van olie en voor het schoonmaken van tanks met ruwe olie, de olie-waterafscheider en de oliefiltersystemen;
b. het jaarlijkse onderzoek van een schip als bedoeld onder a dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;
c. het jaarlijkse onderzoek van een chemicaliëntankschip dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;
d. de plaatsing van aantekeningen van de onderzoeken, genoemd onder a tot en met c;
e. de beoordeling van tekeningen en andere bescheiden ten behoeve van het onderzoek door de divisie Scheepvaart van een nieuw schip of een verbouwing van een schip.
Artikel 3
Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 1998, nr. DGG/J-98003702, houdende machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden ten behoeve van de Scheepvaartinspectie (Stcrt. 81) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht