Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2012. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2012.

Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat

Uitgebreide informatie
Machtiging bepaalde werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
Besluit:
Artikel 1
De Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., is gemachtigd in het kader van de uitvoering van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage I en II van het Verdrag, ten behoeve van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten.
Artikel 2
De werkzaamheden bedoeld in artikel 1 worden uitgevoerd door de medewerkers van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en geconcretiseerd in een namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat met de Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. te sluiten samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde machtiging is geografisch beperkt tot het gebied gelegen binnen de volgende grenzen:-
Hollandsche IJssel: kmr. 19.700, de denkbeeldige lijn bij kop scheidingsdam Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas bij kmr. 19.700, loodrecht op de rivier de Hollandsche IJssel,-
Bakkerskil/Benedenmond: vanaf de krib met lichtopstand bij kmr. 992.5,-
Nieuwe Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 991.5, loodrecht op de rivier,-
Nieuwe Waterweg/Maasmond: de denkbeeldige lijn tussen de havenlichten,-
Oude Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 998, loodrecht op de rivier.
Artikel 4
De in artikel 2 bedoelde samenwerkingsovereenkomst wordt, evenals wijzigingen daarvan, in de Staatscourant gepubliceerd.
Artikel 5
Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 november 1988 aangaande het verlenen van een machtiging tot het verrichten van inspecties aan boord van schepen door het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam , met de daarbij behorende bijlage (Stcrt. 1988, 234), wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 maart 2004 en vervalt met ingang van 8 maart 2012.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht