Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR;
Besluit:
Artikel 1
De bevoegdheid tot het afgeven van olie-afgifteboekjes wordt gemandateerd aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart.
Artikel 2
De gemandateerde voert bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden een ordentelijke en voor de Minister van Verkeer en Waterstaat transparante administratie en verschaft de Minister Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de haar toegekende bevoegdheden.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerde.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht