Let op. Deze wet is vervallen op 9 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 8 juli 2005.

Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 16, zesde lid, van de Binnenschepenwet;
Besluit:
Artikel 1
De bevoegdheid tot het afgeven van het groot vaarbewijs wordt gemandateerd aan de algemeen directeur van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam.
Artikel 2
De bevoegdheid tot het afgeven van het klein vaarbewijs wordt gemandateerd aan de hoofddirecteur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden brengen in elk op grond van dit besluit genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 4
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een besluit, dat gebaseerd is op de hun toegekende bevoegdheid.
Artikel 5
De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hen toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte vaarbewijzen binnenvaart.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht