Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat directeur Nederlandse Fonds voor de Film subsidieverlening HGIS-Cultuurmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 maart 2007, nr. DJZ/BR/1298-06, tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Nederlandse Fonds voor de Film met betrekking tot subsidieverlening ten laste van HGIS-Cultuurmiddelen
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op de artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur van het Nederlandse Fonds voor de Film wordt mandaat verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken:
a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met inachtneming van de daartoe vastgestelde beleidsregels,
b. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De directeur van het Nederlandse Fonds voor de Film kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht