Artikel 1
Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:
a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met inachtneming van de daartoe vastgestelde beleidsregels;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht