Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 november 2008, nr. DJZ/BR-0825/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD en de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Fonds Mesofinanciering Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 september 2008 (kenmerk DJZ/BR-0641/08), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Fonds Mesofinanciering).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 4 bedoelde besluiten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 4 en 5, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 september 2008 (kenmerk DJZ/BR-0641/08) tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Fonds Mesofinanciering).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 220, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht