Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2014, nr. 119809-361436-WJZ, houdende het verlenen van mandaat en machtiging aan de Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor het opleggen van een last onder dwangsom, alsmede het verlenen van machtiging aan de onder de Hoofdinspecteurs voor de Gezondheidszorg ressorterende functionarissen tot het aanzeggen van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Gezondheidswet
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht:
Besluit;
Artikel 1
Aan de Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt mandaat en machtiging verleend voor het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 100a, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 39, tweede lid, van de Gezondheidswet.
Artikel 2
Aan de onder de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg ressorterende functionarissen wordt machtiging verleend tot het aanzeggen van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht