Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie
De Minister van Justitie,
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur Wetgeving of, bij diens verhindering, de plaatsvervangend directeur Wetgeving, wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister van Justitie blijk te geven van overeenstemming in de zin van artikel 10, eerste, tweede en derde lid van de Tijdelijke referendumwet.
Artikel 2
De directeur Wetgeving kan ondermandaat en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke referendumwet Justitie.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht