Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juli 2010, nr. DJZ/BR-0492/2010, houdende verlening van mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op het Soeverein Besluit van 1813;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Curaçao, de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Aruba en de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Sint Maarten zijn namens de Minister van Buitenlandse Zaken bevoegd tot het nemen van besluiten inzake de verlening van visa voor de toegang tot Nederland (Schengenvisa) en bevoegd tot het nemen van besluiten inzake de verlening van visa voor de toegang tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 2
De in artikel 1 genoemde gemandateerden kunnen ondermandaat verlenen aan de onder hen ressorterende functionarissen. Dit ondermandaat geschiedt schriftelijk.
Artikel 3
Het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 juli 2006, nr. DJZ/BR-0716/2006, houdende verlening van mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en aan de Gouverneur van Aruba wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht