Let op. Deze wet is vervallen op 14 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 februari 2007.

Besluit mandaat Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn betreffende programma Stage/Uitwisseling Jongeren

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 mei 2005, nr. DSI/MY/168/05 tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn betreffende het programma Stage/Uitwisseling Jongeren
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de medewerkers van het International Centre van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op subsidieaanvragen op grond van de artikelen 2.10.1 en 2.10.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het programma Stage/Uitwisseling Jongeren.
2.
Aan de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Zorg en Welzijn wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften ingediend tegen de in het eerste lid genoemde besluiten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht