Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut betreffende programma Stage/Uitwisseling Jongeren

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 februari 2007, nr. DJZ/BR/0016-07, tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Jeugdinstituut betreffende het programma Stage/Uitwisseling Jongeren en tot intrekking van het mandaatbesluit Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de functionarissen van het Nederlands Jeugdinstituut die werkzaam zijn bij de afdeling Internationaal wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met inachtneming van de daartoe vastgestelde beleidsregels .
2.
Aan de functionarissen van het Nederlands Jeugdinstituut die belast zijn met dagelijkse leiding wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 mei 2005 tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn betreffende het programma Stage/Uitwisseling Jongeren wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht