Let op. Deze wet is vervallen op 26 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 september 2009.

Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute;
Gezien de schriftelijke instemming van de projectmanager Betuweroute van NS Railinfrabeheer B.V. van 5 november 1996;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding in het kader van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute , met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.
Artikel 2
Bij de uitoefening van het mandaat neemt de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. de door de Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven instructies in acht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. alsmede door gelijktijdige plaatsing in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 20 november 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht