Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007

Uitgebreide informatie
Besluit houdende mandaatverlening aan de Stichting Examenkamer ten aanzien van het vaststellen van de examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs (Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling examen klein vaarbewijs;
Besluit:
Artikel 1
De directeur van de Stichting Examenkamer te Apeldoorn wordt tot en met 29 december 2008 mandaat verleend ten aanzien van het vaststellen van de examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs.
Artikel 2
De gemandateerde wordt toegestaan van het hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De gemandateerde voert bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de Minister transparante administratie en verschaft de Minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid.
Artikel 4
De gemandateerde brengt in elk op grond van dit mandaat genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 5
De gemandateerde neemt geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een krachtens dit mandaat genomen besluit.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerde.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht