Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, van 4 april 2013, nr. MA/2013/025/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van het invorderen van vergoedingen bij dwangbevel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013)
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
Gelet op de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de instemming van het bestuur van de huurcommissie overeenkomstig artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit;
Artikel 1
Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot het bij dwangbevel invorderen van de aan de Staat verschuldigde vergoeding bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 april 2013
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht