Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaatverlening aan directeur EVD tot uitvoering van de Azië-faciliteit voor China

Uitgebreide informatie
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 augustus 2005, nr. DAO-547/05, houdende mandaatverlening aan de directeur EVD tot uitvoering van de Azië-faciliteit voor China
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 2.4.16 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de directeur van de Economische Voorlichtings Dienst (EVD) wordt mandaat verleend om namens de Minister besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 2.4.16 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot het beleidsvoornemen voor subsidiëring van activiteiten ter bevordering van de betrekkingen met China (Azië-faciliteit voor China) en te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld hiervoor.
2.
De directeur kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan functionarissen van de EVD.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht