Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2018. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2018.

Besluit mandaatverlening aan directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2004, nr. VGP/P&L 2514399, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
1.
De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gemandateerd om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te beslissen op verzoeken om geheimhouding als bedoeld in artikel 15 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.
2.
De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de directeur Toezicht van de Voedsel en Waren Autoriteit.
3.
De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’; onderscheidenlijk
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de de Hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import, de Hoofdinspecteur van de divisie Landbouw en natuur en de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid’.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 30 juli 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht