Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaatverlening Dienst Wegverkeer met betrekking tot aanwijzen exportdienstverleners

Uitgebreide informatie
Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Dienst Wegverkeer met betrekking tot het aanwijzen van exportdienstverleners
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene Wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de Dienst Wegverkeer wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat personen of bedrijven aan te wijzen als exportdienstverlener als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling kentekenbewijzen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht