Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaatverlening directeur-generaal Voedsel en Waren Autoriteit

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, nr. VGB/VL 2496921, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
1.
De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gemandateerd om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkenningen te verlenen en in te trekken, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, van het Warenwetbesluit Verpakte waters, en daarvan mededeling te doen in de Staatscourant.
2.
De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren.
3.
De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit,’
onderscheidenlijk
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de algemeen directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, dienstonderdeel Keuringsdienst van Waren,’.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 mei 2003.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht