Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2004, nr. VGP/P&L 2523709, houdende mandaatverlening aan de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit tot het beslissen op aanvragen tot ontheffing van de verplichting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
1.
De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt gemandateerd om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te besluiten op aanvragen tot ontheffing van de verplichting, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van het Warenwetbesluit kosmetische produkten, en daarvan mededeling te doen in de Staatscourant.
2.
De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bevoegd ter zake van het eerste lid ondermandaat te verlenen aan de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
3.
De in het eerste lid bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’; onderscheidenlijk
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: de Hoofdinspecteur van de divisie Consument en veiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht