Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2017. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2017.

Besluit mandaatverlening directeur Waarborgfonds Zorgsector

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2003, nr. CZ/B-2440828, houdende de verlening van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector met betrekking tot de uitvoering van een drietal garantieregelingen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector en bij diens afwezigheid of verhindering voor de duur van die afwezigheid of verhindering, aan de plaatsvervangend directeur wordt de bevoegdheid verleend om namens de minister de taken en bevoegdheden genoemd in de ‘Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958’, de ‘Rijksregeling Dagverblijven voor Gehandicapten inzake erkenning, subsidiëring verlening van garanties en toezicht’ Hoofdstuk IV, artikel 33 t/m 45 en de ‘Rijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor Gehandicapten’ Hoofdstuk III, artikel 25 t/m 34 uit te oefenen.
Artikel 2
De ondertekening van stukken luidt:
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de directeur van het Waarborgfonds van de Zorgsector,’;
respectievelijk:
‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de plaatsvervangend directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector,’.
1.
Het Waarborgfonds verstrekt aan de minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de taken en bevoegdheden.
2.
Het Waarborgfonds signaleert tijdig of er problemen zijn die aan de minister moeten worden voorgelegd en informeert de minister hieromtrent.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Voor akkoord
de
directeur
de
plaatsvervangend directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht