Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, DG-RWS, RWS-2013/28195/138346 houdende vaststelling van het Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 42, tweede lid, van de Wet maritiem beheer BES;
Besluit:
Artikel 1
De organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding in de exclusieve economische zone rond de eilanden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bedoeld in artikel 42 van de Wet maritiem beheer BES vindt plaats overeenkomstig het Rampenbestrijdingsplan dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die elektronisch ter inzage wordt gelegd op www.rijksdienstcn.com.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht