Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit maximumbedrag garantstelling visserij 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2164, houdende de vaststelling van het maximumbedrag voor garantstelling in de visserij
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling garantstelling visserij;
Besluit:
Artikel 1
Voor op grond van de Regeling garantstelling visserij te verstrekken garantstellingen wordt het maximumbedrag, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van deze regeling, voor 2007 vastgesteld op € 2.000.000,-.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 september 2007.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximumbedrag garantstelling visserij 2007.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 augustus 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht