Let op. Deze wet is vervallen op 24 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 december 2008.

Besluit medegebruik van militaire luchtvaartterreinen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, van 18 april 2005, nr. 2005200499, inzake medegebruik van militaire luchtvaartterreinen
De Staatssecretaris van Defensie en De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 34, tweede lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);
Besluiten:
1.
Op grond van een algemeen maatschappelijk belang wordt aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen van de Kustwacht, bestemd voor het uitvoeren van de overheidstaken van de Kustwacht, ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid onder a, van de Luchtvaartwet, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2005 tot wederopzegging voor het medegebruik van het militaire luchtvaartterrein De Kooy.
2.
Tevens wordt aan gezagvoerders van de luchtvaartuigen ten behoeve van de Kustwacht ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid onder a, van de Luchtvaartwet tot wederopzegging voor het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwarden, Soesterberg, Twente, Volkel en Woensdrecht op dagen en tijden dat het luchtvaartterrein is opengesteld zoals gepubliceerd in de Military Aeronautical Information Publication Netherlands (MILAIP) of notice to airmen (NOTAM).
1.
De Algemene en Bijzondere Voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden, zoals vastgesteld in de ministeriële beschikking van 8 mei 1967, nr. 202.620/11k, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 26 november 1980, nr. CWL 80/028, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘de vergunning’ dit besluit dient te worden verstaan.
2.
In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 6, onder a, en 22 van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden, ten aanzien van het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen, niet van toepassing.
3.
De commandant van het Marinevliegkamp De Kooy kan nadere instructies geven voor het betreden en het gebruik van het militair luchtvaartterrein.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 april 2005
De van Defensie ,
Staatssecretaris
voor deze:
de
Luchtvaartautoriteit Koninklijke Marine Schout-bij-nacht
Hoofddorp, 18 april 2005
De van Verkeer en Waterstaat ,
Staatssecretaris
namens deze:
de ,
Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart
namens deze:
wnd. hoofd van de unit Infrastructuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht