Besluit model detacheringsovereenkomst
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;
Besluit:
Artikel 1
De inhoud van de modelovereenkomst, bedoeld in artikel 62, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht