Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij
De Minister voor Wonen en Rijksdienst mede namens de Minister van Financiën,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de Regeling Agentschappen,
Besluit tot wijziging van
Artikel 1
De tenaamstelling van het Agentschap komt te luiden: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Hiermee zal de eerdere tenaamstelling (De Werkmaatschappij) komen te vervallen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 januari 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht