Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij

Uitgebreide informatie
Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij
De Minister voor Wonen en Rijksdienst mede namens de Minister van Financiën,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de Regeling Agentschappen,
Besluit tot wijziging van
Artikel 1
De tenaamstelling van het Agentschap komt te luiden: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Hiermee zal de eerdere tenaamstelling (De Werkmaatschappij) komen te vervallen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 januari 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht