Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 20 september 2010, nr. bca 2010.05856/3);
Besluit:
Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie over de periode vanaf (2008) 2009’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.
Artikel 2
De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten en voorgangers op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1945 (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/07/1032 d.d. 19-4-2007 en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 101 d.d. 30-5-2007) wordt vanaf 2009 ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 14 december 2010
De
staatssecretaris
de algemene rijksarchivaris,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht