Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2006.

Besluit nominale bedrag eindejaarsuitkering 2003

Uitgebreide informatie
Besluit nominale bedrag eindejaarsuitkering 2003
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Besluit:
Artikel 1
Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering voor het jaar 2003 bedraagt:-
€ 31,13 per maand voor het tijdvak van 1 januari tot 1 april;-
€ 45,88 per maand voor het tijdvak van 1 april tot en met 31 december.
Artikel 2
Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2004€_times 45,88 per maand.
Artikel 3
Voor de ambtenaar wiens arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt wordt het nominaal bedrag vermenigvuldigd met zijn arbeidsduurfactor.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de ,
wnd. directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht