Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2004. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2004.

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 1997

Uitgebreide informatie
Besluit normeringsstelsel FUWASYS 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, wordt het normeringsstelsel vastgesteld, dat is vermeld in de bijlage van dit besluit.
Artikel 2
Het besluit van 24 augustus 1994, nr. AF94/U986, is ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 1997.
Den Haag, 16 april 1998
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
Voor deze,
De
Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht