Let op. Deze wet is vervallen op 4 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 augustus 2007.

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002

Uitgebreide informatie
Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, wordt het normeringsstelsel vastgesteld, dat is vermeld in de bijlage van dit besluit.
Artikel 2
Het besluit van 8 april 2004 , nr. PMR/AV 04/60972, is ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2002.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze:
de
directeur-generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht