Let op. Deze wet is vervallen op 20 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 19 september 2007.

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004

Uitgebreide informatie
Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, worden de normeringsstelsels vastgesteld, die zijn vermeld in de bijlage van dit besluit.
Artikel 2
Het besluit van 13 april 2004 , nr. PMR/AV 04/61251, is ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2004.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004.
De
Minister
directeur-generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht