Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, worden de normeringsstelsels vastgesteld, die zijn vermeld in de bijlage van dit besluit.
Artikel 2
Het besluit van 20 juli 2007 , nr. 2007-0000260558 DGMOS/POIR/P Rijk, is ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007.
De
Minister
directeur-generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht