Besluit van de Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, van 23 februari 2015, nr. 071/2015 DG AvdZ/WvdW, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013)
De Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Gelet op artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;
BESLUIT:
Artikel 1
De directeur Milieu & Veiligheid, het hoofd van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten, het plaatsvervangend hoofd van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten en het hoofd van de afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid (die ook wel de roepnaam hoofd Bureau GGO gebruikt) van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten, wordt de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 in ondermandaat, volmacht en machtiging verleend.
Artikel 2
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1, luidt de ondertekening:
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
voor deze:
gevolgd door functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.
Artikel 3
Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht